جبهۀ هاشمی فعال و جبهۀ خامنه ای منفعل: فروردین شروع خوبی بود.

Posted on 19 آوریل 2012

0


1- در جبهۀ مذهب غیر سیاسی آیت الله وحید خراسانی که جزو معدود مراجع غیر کیلویی، معتبر و بسیار پرنفوذ حوزۀ علمیۀ قم است گفته است: «حفظ نظام از اوجب واجبات است». در وهلۀ اول چنین بنظر می رسد که این جمله ای منفی است برای تغییر خواهان و اصلاح طلبان عام ایرانی. چون که یک مرجع معتبر بعد از مدت های مدید وارد وادی ادبیات حکومتی شده و حمایت خودش را اعلام کرده است. اما در نگاه دقیق تر اینطور نیست. زیرا:

الف- اصل جملۀ امام خمینی فاقد «از» است و «حفظ نظام اوجب واجبات است» است. معنای مفهومی جملۀ امام اشراف به این دارد که حکومت خودش بالاترین حکم اولیه است و لذا حفظ آن تقدم دارد به دیگر احکام اسلامی. در حالیکه وقتی حرف ربط «از» آورده می شود به این مفهوم است که حفظ نظام در ردیف سایر واجبات دین قرار می گیرد و نه متقدم به آن ها. بهمین خاطر است که همۀ منابع رسانه ای سیاسی این حرف آیت الله وحید را با اهمیت دیده و برجسته کرده اند. حتی کیهان هم با یک شیطنت برای سوء استفاده نتوانسته از کنار این مهم بگذرد. شیطنت خبیث شریعتمداری هم این بوده است که در تیتر خبر کیهان آن «از»تعیین کننده را حذف کرده ولی در متن خبر ناچار آورده است.

ب- آقای وحید خراسانی یکی از مراجعی بوده است که بشدت با سید علی خامنه ای اختلاف دید دارد و بویژه بعد از جریانات خرداد 88 یکی از مخالفان و منتقدان جدی او بوده است تا جاییکه در سفر سال 89 خامنه ای بقم حاضر بملاقات ایشان نشد و طبق شنیده ها حتی او را در دوسفر انفرادی بعدیش بحضور نپذیرفت. لذا صدور جملۀ مزبور از زبان ایشان نشانه ای قطعی است که در پی گفتمان جدید هاشمی رفسنجانی بوده است و ناظر به حفظ جمهوری اسلامی از راه سیاست صلح و سلام است و نه سرکوب و ظلم و جنگ و عربده کشی و دشمن تراشی.

2- در جبهۀ مذهب سیاسی شکستن سکوت 10 سالۀ عبدالله نوری بسیار با اهمیت است. او سکوت سیاسی اش را شکسته و با انتقاد از اصلاح طلبان مذهبی بخاطر انفعال شان هم به آنان عملگرایی را یاد آوری کرده و هم از آنان خواسته است که وارد گود شوند. این موضوع هم قطعاً در راستای تقویت گفتمان هاشمی رفسنجانی اتفاق افتاده و عبدالله نوری ده سال کناره گرفته از فعالیت سیاسی نمی تواند همینطور کتره ای وارد مناسبات جدید شده باشد. البته خاتمی هم امروز در بنیاد باران حرف زده و او هم انتقاد همیشگی ولی مشخص تری را بر زبان جاری ساخته است.

3- طولانی می شود و الا می توانستم از هوای بسیار خوب اینروزهای تهران بنویسم و بارش های بهاری و خدای خنده و زیبایی و مهربانی که در حال نزدیک شدن است به ایران گران و سخت و بی منفذی که نوعی منفذ هوای تازه – با درود به احمد شاملو – در خیلی از سطوحش قابل ردیابی است. بنابراین اجازه بدهید یک سری هم به جبهۀ خامنه ای بزنم و ببینیم آنجا چه خبر است:

در جبهۀ مذهب سیاسی و بنفع خامنه ای ابداً و مطلقاً خبری جز سکوت نبوده است و هیچ کدام از یارانی چون مصباح و روانبخش و طائب و احمد خاتمی و حسینیان و آقا تهرانی و … کلامی اظهار فضل! نکرده اند. جز اینکه مجلس در کار پیچیدن نسخۀ احمدی نژاد بود و با هنر از «هر وقت بازگشت موسوی و کروبی» استقبال کرده است. راستی حالا که گفتم مرتضی آقا تهرانی بگذارید این شایعۀ قوی بمن رسیده را هم بگویم که می گویند عامل اصلی فراری دهندۀ محمود رضا خاوری کانادایی ایرانی تبار؛ این طلبۀ متوسط بسیار فقیر و اصفهانی و روحانی درس خواندۀ کانادایی و امام جماعت امریکایی و سنگ تراش زاده و معلم اخلاق کابینه و نمایندۀ اول یا دوم تهران در مجلس هشتم و جزو پنج نفر انتخاب شدگان تهرانی مجلس نهم و روضه خوان چند تومانی سال 58 بوده است که یکی از کاندیداهای ریاست مجلس نهم هم است. من که هر چه ضرب و تقسیم کردم نتوانستم این شایعه را باور نکنم. بویژه که از اسفند تا چند روز پیش هم غیبش زده بود. اما قطعاً این چهرۀ بیخودی رشد کردۀ مرموز یکی از خبرساز های فضاحت بار در آینده خواهد بود.

5- در جبهۀ مذهبی خامنه ای هم خبری نبوده جز یک خبر که آن هم از زبان یک سردار بسیجی و سیاسی معروف بنام نامی محمد رضا نقدی شرف صدور یافته است. او گفته است که اگر فوتبالیست های ما نماز شب بخوانند برزیل را هم شکست می دهند. و تو حدیث مفصل بخوان از این مجمل.

6- کلام آخر اینکه مرا از هیجان زیادی منع کرده است دکتر سیرک و گفته برایم خوب نیست و بهتر است گاماس گاماس با این اخبار مشعشع روبرو شوم. اما خطاب به او و همۀ شما می گویم که می دانم باید با حد اکثر حالت نوستالوژیک جملۀ معروف مان را تکرار کنم که «چه می خواستیم و چه شد!» اما نمی گویم و در عوض می گویم که حس توده ایم بمن خبر از روزهای خوب و گام های آهسته ولی محکم و پایدار می دهد برای آینده ای بهتر با رویکردی دایمی بسوی باز هم بهتر! و هر جا این حس و بو قطع شود خدای ناکرده؛ بشما خبر خواهم داد. همانطور که اولین نفر بودم که از صعود احمدی نژاد گفتم پیرار سال؛ و اولین نفر هم بودم که سقوط او را بو کشیدم قبل از سفر نیویورک و رهایش کردم پارسال! یا…هو

دلقک ایرانی

Advertisements
Posted in: اجتماعي