جوانان مؤمن حزب اللهی؛ دیپلمات حشری در برزیل و واکنش شرم آور حکومت خامنه ای!

Posted on 21 آوریل 2012

0


1- اوایل خود من هم چه ذوقی داشتم برای خرابکاری های احمدی نژاد اگر منجر به فروپاشی تمرکز جهنمی سرکوب و خشونت خامنه ای بشود؛ حالا که احمدی نژاد همۀ نظامات بوروکراتیک نیم بند باقی مانده را هم منحل کرده و می کند. بعد که تب بازسازی از راه خرابکاری من بدلایلی فروکش کرد که مهمترینش هردمبیلی بودن و دروغ مطلق احمدی نژاد وشرکا بود؛ اما اخیراً موج مشابهی از خوانندگان وبلاگم برخاست در هورا به احمدی نژاد که چگونه رازهای مگوی رژیم سی ساله را برملا می کند و لخت بودن پادشاه را جار می زند. حتی دوستانی چنان شیدا شدند که با نام «کمپین احمدی نژاد» کامنت گذاشتند و پیشنهاد کردند که همه سفت و سخت برویم پشت این یعقوب لیث ثانی!

2- در دو روز گذشته ای که یک خبر داغ پورنو! دست بدست می گردد و باعث انبساط خاطر برخی و رگ گردن غیرت برخی های دیگر شده خیلی اشتیاق نداشتم برای نوشتن این پست سکسی. اما امروز دیگر عنان از کف بنهادم و گفتم یک زنگ تفریح مهم هم خوب است در این «من می گویم شاد باشیم به یک دلیل» و تو می گویی غمگین هستیم به هزار دلیل».

3- این یارو حکمت الله قربانی 50 ساله که به سن و قواره اش می خورد که حداقل مقامی در حد کاردار داشته باشد در سفارت جمهوری اسلامی در برازیلیای برزیل و شیرجه رفته توی استخر مختلط و زیر آبی به چند دختر کودک و نوبالغ برزیلی ملاطفت جنسی رسانده؛ حسابی روی بورس است و دستگاه دیپلماسی خامنه ای را فرستاده رو هوا. هم سفارت و هم سخنگوی وزارت خارجه اعلامیه و اعلام نظر رسمی داده اند و کرده اند که این واقعه درست است ولی یک عدم مفاهمۀ فرهنگی بوده است بین اسلام سکس محور پوشیده در چادر سیاه و برزیل لخت محور برملا در کارناوال ریو. و حرف شان هم این بوده که نه که مردان مسلمان هرچه مؤمن تر باشند همانقدر بیشتر به سکس معروف به آخر کار (جماع روحانی!) رغبت و تمایل و حق دارند؛ پس چون دستمالی به دختران برزیلی به صحنۀ کارزار نهایی شباهتی ندارد لذا در فرهنگ غنی اسلام نمی توان به آن گفت آزار جنسی که همان تجاوزی است که ما برای جلوگیری از فساد در کشورمان ایران در روزنامه ها اسمش را نمی اوریم حتی در مثال باغ خمینی شهر معروف. و نتیجۀ بدیهی گرفته اند که در اسلام شنای مؤمنان با طبقۀ نسوان حرام حلال مطلق است و دست مالیدن به دختران هم یک ملاطفت مؤمنانه به کفار حربی است.

4- و اما یک توصیۀ شنگول و یک نتیجۀ معقول و یک توضیح مسئول از این ماجرا:

الف- توصیۀ شنگولم مربووط است به یارانی که کماکان به پروژۀ بازسازی از راه تخریب احمدی نژاد و کارگزارانش وفادار و امیدوار و معتقدند. و آن اینکه این رفیق مؤمن عالی رتبه را هم اضافه کنید در ابتدای لیست که هم استخر مختلط را آزاد کرده و هم روابط خارج از ازدواج دایم را مباح کرده هم صیغه را بی معنی کرده با یک سیخ کوبیده اضافه که اصلاً مرد شرقی هرزه باشیم و با فرهنگ «غربی ها و دیگران هرزه اند از 10 ساله تا 120 ساله» حال کنیم!

ب- نتیجۀ معقول خطاب به کسانیکه می خواهند روزنه های امید را شناسایی کنند در جهت برون رفت از این وضع نکبت عام و خاص.  و چون این نتیجه خیلی مهم است پس جدی بخوانید و از سکس و عیاشی مرد هرزۀ  حزب اللهی فاصله بگیرید:

ما یک مشت جوان داشتیم و داریم که بهر دلیل از جمله خانواده و فرهنگ و محیط رشد و ایمان دینی و از این قبیل پیاده نظام خامنه ای و روحانیان تندرو و قدرت طلب بودند تا کنون. و مطلقاً مزدور و ساندیسی و این قبیل ترهات به بسیاری از اینان بار نمی توان کرد. این جوانان تا همین یک سال پیش صم بکم فهم لا یعقلون بودند. و گوشی برای شنیدن و چشمی برای دیدن نداشتند و نمی خواستند. در نتیجه نه بحث با اینان فایده داشت و نه استدلال و نه عقلانیت. زیرا آنان مرید مرادی بودند و در پی معشوق که اسلام از طریق و بخوانش ولی فقیه زمان امام خامنه ای بود. نکتۀ بسیار مهمی که بارها گفته ام این است که از یک تا یک سال و نیم پیش این بلوک فکری متصلب ترک برداشت بدلایل بسیار زیاد که مهمترینش ماجراهای بعد از خرداد 88 بود. این ترک ابتدایی بلافاصله که به عقل وچشم و گوش اینان اجازه داد که به وظایف ذاتی شان در دیدن و شنیدن و فکر کردن عمل کنند؛ در حال تبدیل شدن بگسل و گسست کامل است از رابطۀ مرید و مرادی. و پیروزی ما بر خامنه ای و هتاکان و مزدوران جز از راه ِ حل و هضم شدن ِ مانع جوانان حزب اللهی های مؤمن  مقدور نیست. و اگر می بینیم که خامنه ای از عربده هایش فاصله گرفته یکی از اصلی ترین دلایلش مسئله دار شدن نیروهای پیاده نظام فدای رهبر است. اگر عمل این مرد 50 ساله در دو یا سه سال پیش اتفاق می افتاد هیچ فایده ای برای ما نداشت چون گفتم که نیروهایی که باید این قبیل افتضاحات بنام دین را ببینند و عبرت بگیرند و فکر کنند و برگردند به صراط مستقیم؛ صم بکم فهم لایفمهون بودند. اما الان نه تنها اکثریت غالبی از این نیروها چشم و گوش و فکر دارند بلکه مهمتر از آن بشدت دنبال اینطور سوژه  ها می گردند و می روند که حجت شرعی برای بازگشت به آغوش سایر هموطنان شان پیدا کنند. لذا عمل این دیپلمات کارکشتۀ «مردانگی نشان داده در استخر مختلط» بسیار بسیار علامت خوبی است به بچه های نازنین حزب اللهی. و مبارک است.

پ- توضیح مسئول: خیلی طولانی شد می خواستم به جوانانی که جوامع غربی و دیگر جوامع را از نزدیک ندیده اند و گمان می کنند که اینجا هرکه می تواند دست روی هرکه بگذارد بخواباند کف استخر! نیست که هیچ. بلکه حرمت حریم شخصی چنان محکم و محترم و قانونمند است که یارو را حتی اگر یک متلک ساده گفته باشد چپقش را چنان چاق می کنند که از اصل هم بیفتد همراه با اسبی که سوارش نشده است. می خواستم بگویم که طولانی شد نمی گویم ولی گفتم و بقیه را زیره بکرمان بردن می دانم در حالیکه همۀ خانواده های شهری و متوسط ایران یک تکه پاره ای از فامیل و خانواده را اینطرف آب دارند بیمن و برکت جمهوری انقلابی خامنه ای! یا…هو

دلقک ایرانی

Advertisements
Posted in: اجتماعي