هر دم از این باغ بری می رسد؛ دیپلمات حکومت اسلامی “بچه باز” از آب در آمد!

Posted on 21 آوریل 2012

0


حکومت اسلامی در طی سه دهه گذشته با کردارهای ضد انسانی و شرم آور خود چه در سطح بین المللی و چه در داخل کشور و با شهروندان ایرانی، تمامی آبرو، اعتبار، ارزش و احترام ایرانیان را در نزد جهانیان از بین برده و از ایران و ایرانی، چهره ای زشت و ترسناک در دیدگاه مردمان دنیا بر جای گذاشته است.

رژیم اسلامی همه ساله و در روزهایی همچون سیزدهم آبان ماه، با به خیابان آوردن مزدورانِ خود و سایر ملت خردباخته و شعار های زشت و خجالت آوری چون “مرگ بر آمریکا” و “مرگ بر اسرائیل” دادن و به آتش کشیده پرچم آن کشورها و تهدیدهای پوچ و توخالی کردن و مردمان ایران را خشمگین و گستاخ و عقب افتاده نشان دادن، کمترین اعتبار جهانی برای مردمان ایران باقی نگذاشته است.

حال در این شرایط بغرنج که مردم ایران باید به کوچکترین رخداد نیکو و غرور آفرینی چنگ زده تا بلکه بتوانند کمی احترام و آبرو در نزد جهانیان برای خود دست و پا کنند، یک دیپلمات خردباخته و بی شرم رژیم اسلامی در برزیل، به آزار و اذیت جنسی کودکان در استخری پرداخته و توسط پلیس به جرم کودک آزاری بازداشت شده و لکه ننگی بر دامن ایران و ایرانی بر جای گذاشته است.

کودک آزاری به هر نحوی، یکی از پلیدترین رخدادهای موجود در جهان است. کودک آزار فردی بیمار و روان گسیخته می باشد که شایستگی زندگی در جامعه انسانی را نداشته و باید در جایی زندانی و یا بستری شود. دیپلمات ایرانی که آن دختر بیگناه را مورد آزار جنسی قرار داده، نه تنها آبروی ایرانیان را برده بلکه برای آن دخترک بینوا، کابوس هولناکی را ساخته که تا پایان عمر، همراهش خواهد بود.

کودک آزاری به هر نحوی، یکی از پلیدترین رخدادهای موجود در جهان است. کودک آزار فردی بیمار و روان گسیخته می باشد که شایستگی زندگی در جامعه انسانی را نداشته و باید در جایی زندانی و یا بستری شود. دیپلمات ایرانی که آن دختر بیگناه را مورد آزار جنسی قرار داده، نه تنها آبروی ایرانیان را برده بلکه برای آن دخترک بینوا، کابوس هولناکی را ساخته که تا پایان عمر، همراهش خواهد بود.

به گزارش پارسی دِیلی نیوز؛ «دیپلمات حکومت اسلامی، در استخر یک باشگاه برزیلی معروف، پس از بازداشت در حالی که لباس شنا بر تن داشت به یکی از مراکز پلیس منتقل شد و سپس دخترانی که مورد آزار جنسی قرار گرفته بودند نیز به پلیس منتقل شدند و به همراه خانواده های خود علیه وی شکایت کردند.

پلیس برزیل روز گذشته اعلام کرد یک دیپلمات جمهوری اسلامی را به اتهام آزار جنسی کودکان بازداشت کرد. پلیس در بیانیه ای تاکید کرد: دو مرد که یکی از آنها دیپلمات جمهوری اسلامی است هنگام آزار جنسی دو دختر ۷ و ۱۵ ساله در یکی از استخرهای پایتخت بازداشت شدند.

پلیس هویت دیپلمات را فاش نکرد. بر اساس قوانین این دیپلمات به دلیل برخورداری از حصانت دیپلماتیک نمی تواند در زندان بماند و همچنین محاکمه نخواهد شد اما پرونده او به وزارت خارجه برزیل ارسال شد. به گزارش العربیه، مطبوعات برزیل اما به جزئیات بیشتری از موضوع پرداختند و اعلام کردند این دیپلمات هنگام شنا به زیر آب می رفت و اقدام به آزار جنسی کودکان می کرد.

بر اساس این گزارش حدود ۱۰ کودک در استخر شنا می کردند و یکی از آنها که چندین بار توسط دیپلمات جمهوری اسلامی مورد آزار قرار گرفت با صدای بلند فریاد کشید و سپس خانواده او به سمت وی شتافتند و پس از اینکه از ماجرا آگاه شدند دیپلمات و همراهش را به پلیس تحویل دادند.»

به راستی این رخداد شوم مایه ننگ و خجالت تمامی ایرانیان است زیرا که تمامی مردم ایران شریک جُرم آن دیپلمات بی شرم می باشند؛ چرا که اگر مردم ایران در برابر جنایات و اعمال نکبت بار رژیم سکوت نکرده و سی و سه سال، تن به هر خفت و ذلتی نداده بودند و در برابر حکومت می ایستادند و نظام اسلامی را به زیر می کشیدند، شخص بیماری چون آن دیپلمات کودک آزار، هرگز به عنوان نماینده مردم ایران در برزیل، حضور پیدا نمی کرد.

این نگاشته را با جمله ای از آلبرت انیشتین به پایان می بریم که می گوید: “دنیا به دست کسانی که کارهای شیطانی انجام می دهند نابود نخواهد شد، بلکه توسط کسانی از بین خواهد رفت که افرادی را که کارهای شیطانی انجام می دهند می بینند و کاری نمی کنند”.

این عکس رفتار وحشیانه نیروهای بسیج و انتظامی را با بانوان ایرانی به روشنی نشان می دهد، نکته ای که بیش از رفتار تاسف بار سگان ولایت با آن زن بی نوا عذاب دهنده است، حضور مردان ایرانی در این صحنه و بی تفاوتی آن ها نسبت به فاجعه ای است که برای بانوی هم وطن شان رخ داده است.

این عکس رفتار وحشیانه نیروهای بسیج و انتظامی را با بانوان ایرانی به روشنی نشان می دهد، نکته ای که بیش از رفتار تاسف بار سگان ولایت با آن زن بی نوا عذاب دهنده است، حضور مردان ایرانی در این صحنه و بی تفاوتی آن ها نسبت به فاجعه ای است که برای بانوی هم وطن شان رخ داده است.

به راستی نیز این مردم ایران هستند که با سکوت سرسام آور و بی تفاوتی شان، زمینه رخ دادن چنین جنایات و آبرو ریزی هایی را فراهم آورده و به مزدوران رژِیم برای هر چه بیشتر بی اعتبار کردن ایران و ایرانی، میدان برای جولان دادن می دهند. تا زمانی که مردم ایران در برابر چنین اعمال زشت و شرم آوری سکوت کرده و عکس العملی نشان ندهند، رویه زندگی ما ایرانیان تا ابد، همین آش و همین کاسه خواهد بود.

سیروس پارسا – فضول محله

Advertisements
Posted in: اجتماعي