بیچارگی خامنه ای؛ ریشۀ اصلی حمله به نرگس و یزدی و دادخواه!

Posted on 30 آوریل 2012

0


1- عباس عبدی هم وارد گود بازداشت وحشیانه و غیرقابل و انتظار و توجیه نرگس محمدی شده است و سعی کرده است از این اقدام خروس بی محل رژیم رمزگشایی کند در «روزنت«. عبدی همۀ گزینه های محتمل علت این خودزنی رژیم را بررسی کرده و نهایتاً چون به گزینه ای عقلانی در چهار چوب مصالح دیکتاتور نرسیده است؛ علت این حرکت بی منطق را در «انتقام» از خروج شوهر محترم نرگس محمدی (تقی رحمانی) از کشور دانسته است. اما بنظر من نه عبدی و نه همۀ دیگر کسانی که از این بازداشت نمایشی با حداکثر بی حرمتی و پروپاگاندای خشونت شوکه شده اند؛ تحلیل درستی نکرده اند از آن. بعبارت دیگر بازداشت نرگس خانم قطعاً در چهارچوب یک سناریوی دقیق حکومتی بوده است و ارتباط وثیقی دارد با ضعف مفرط و چرخش های ناگزیر خامنه ای در سیاست داخلی و خارجی. و نه تنها بازداشت نرگس خانم که احضار ابراهیم یزدی 80 ساله هم در همین سناریو قابل علت گذاری است.

2- خامنه ای بدلیل باختن قافیه در سیاست داخلی و خارجی در معرض دو آسیب کلان قرار گرفته است: اول در معرض آسیب نیروهای حزب اللهی وفادار بخودش در داخل که ضعف او در کوتاه آمدن در مقابل عوامل فتنه در جناح چپ اصلاح طلبان مذهبی را از سویی – در آزادی نسبی این روزهای آنان هم در اظهار نظر و وجود و هم آزادی های زندانیان سیاسی میدانی جنبش سبز متبلور است – و تسلیم او در پروندۀ هسته ای را از سوی دیگر رصد می کنند و دچار سردرگمی و مسئله دار می شوند و هستند. دوم از نظر نیروهای مخالف خارجی اعم از محافل بیگانه یا اپوزیسیون ایرانی که از ضعف خامنه ای در همان دو مورد خارجی و داخلی بهره می برند برای نشان دادن ضعف رژیم و باخت خامنه ای.

3- خامنه ای بازداشت و تند خویی و خشونت با نیروهای مخالف لیبرال، ملی مذهبی، فعالان حقوق بشر و مخالفان مستقل از اصلاح طلبان مذهبی را با این تمهید درست تشدید کرده است که با فرستادن پالس های غلط بروی آنتن رسانه ها هر دو گروه هواداران و مخالفان خودش را دچار گیجی و سر در گمی بکند تا از زوم کردن بر «آسیب های ناشی از عقب روی خامنه ای به جایگاه و عملکرد او» را منحرف کرده و هواداران را راضی و مخالفان را به اقتدار سرکوب خود بفریبد. زیرا:

الف- می خواهد بگوید که عقب نشینی در کار نیست و دارد پیش روی می کند در سرکوب. تا جاییکه احکام مسکوت مانده را هم بدون کمترین دلیلی بجریان انداخته و نه تنها به یزدی 80 ساله رحم نمی کند بلکه مادر بیماری را هم از آغوش دو فرزند خردسالش در خانۀ پدریش در زنجان به شنیع ترین طریق ممکن بازداشت می کند.

ب- و استدلالش هم درست است چون فعالان مستقل و لیبرال و ملی مذهبی در مقایسه با منتقدان جناح چپ از نظر کمّی معدود تر ولی از نظر کیفی مهمتر هستند. لذا ور رفتن با آنان هزینۀ داخلی کمتر و فواید خارجی بیشتری دارد. به این معنی که اصلاح طلبان وصل دیروز و امروز به الیگارشی حاکم حساسیتی مؤثر در مقابل این بازداشت ها ندارند و نشان نخواهند داد ولی در عوض هواداران خامنه ای آنرا نشانه ای از تداوم اراده و صلابت سرکوب او خواهند شناخت و امید وار خواهند شد. بدون اینکه جناح چپ هم نارضایی عمده ای پیدا بکند در داخل کشور. برعکس آن اما در خارج از کشور را انتظار دارد:

ب1- این عناصر مخالف کم تعداد در داخل کشور بیشتر از عناصر پر تعداد اصلاح طلبان مذهبی هوادار و تعقیب کننده دارند در خارج.  چه در سطح رسانه های خارج از کشور و چه مهمتر در سازمان های حقوق بشری  و حقوقی و سیاسی مستقر در خارج از کشور ( چه ایرانی و چه بین المللی).

ب2- خامنه ای انتظار دارد و درست هم است که فرستادن این پالس های بی منطق و شوکه کننده اولاً خارج از کشور را از پرداختن به ضعف ها و عقب نشینی های او منحرف و از اولویت می اندازد. و ثانیاً اپوزیسیون و فعالان مدنی و رسانه ای موافق و مخالف این فعالان مظلوم در خارج را بر له و علیه آنان بجان هم می اندازد. کما اینکه موفق هم بوده است. اگر دعواهای رسانه ای حیدری نعمتی موافق و مخالف دکتر یزدی در خارج از کشور را دیده باشید در روزهای اخیر و یا حجم اخبار و گزارش ها و دلنوشته ها و اعتراضات سازمانی و غیره را در مورد نرگس خانم رصد کرده باشید در یک هفتۀ گذشته. و …

4- کلام نهایی اینکه این بازداشت ها و فراخوان های پر سر و صدا جز به سراشیبی افتادن خامنه ای را پیغام ندارد. درست است که بصورت مقطعی می تواند پالس های عوضی بفرستد از دید ساده انگاران و سطحی نگران. اما در میان مدت قطعاً بر ضد خامنه ای عمل خواهد کرد و او ناچار از «کشف فریب بزرگ و بیچارگی اش» این پروژه را ناچار رها خواهد کرد و با چراغ خاموش به این تهدیدات و تمهیدات نیز پایان خواهد داد. تمام دل غریبه ام را نثار رنج یزدی 80 ساله و نرگس جوان و مادر بیمار دو فرزند خردسال می کنم. و می گویم که رنجهایشان را می ستایم و قدر دان خواهم بود. انشاءالله. یا…هو

بعد از تحریر: نوشته را که پست کردم همزمان شاهد از غیب رسید و محمد علی دادخواه وکیل برجسته نیز بازداشت شد. لذا هم تیتر را عوض کردم و هم خواستم بگویم که این یک سناریو است دقیق که نوشته ام.

برگرفته ا ز دلقک ایرانی

Advertisements
برچسب‌ها:
Posted in: اجتماعي