Browsing All Posts published on »ژوئیه, 2012«

پس از فروش کلیه و کوتاه کردن عمر جوانان، حالا نوبت به فروش بیمار رسید

ژوئیه 18, 2012

0

به راستی مردم ستمدیده و در بند میهنمان در این اجتماع آخوند زده  می توانند چه مصونیت جانی و ضمانتی برای سلامت و تندرستی خود داشته باشند!؟. آیا از اتهام بی رویه بی دینی، اتهام مسخره و جنایت بار محاربه باخدا، ضد انقلاب بودن،  اقدام علیه کشور، و یا دهها عنوان و ترفند دیگر در […]