لیست 101 زندانی سیاسی – عقیدتی – امنیتی محکوم به اعدام در زندان های ولایت فقیه

Posted on 27 فوریه 2013

0


۱_زانیار مرادی ۲_لقمان مرادی ۳_شیرکو معارفی ۴_حبیب الله ۵_حبیب الله ۶_محمد عبداللهی ۷_علی افشاری ۸_حبیب افشاری ۹_ سامان نسیم ۱۰_منصور آروند ۱۱_رضا ملازاده ۱۲_بهروز آلاخانی ۱۳_هوشنگ رضایی ۱۴_ سیروان نژادی ۱۵_ ابراهیم ۱۶_ سید جمال ۱۷_ سید سامی حسینی ۱۸_بختیار معماری ۱۹_رشید آخندی ۲۰_عزیز محمدزاده ۲۱_سمکو خورشیدی ۲۲_جسن طالعی ۲۳_انور رستمی ۲۴_رضا اسماعیلی ۲۵_ مصطفی سلیمی ۲۶_ عبدالله سروریان ۲۷_ حسین فروهیده ۲۸_اصغر رحیمی ۲۹_یاور رحیمی ۳۰_مختار رحیمی ۳۱_بهمن رحیمی ۳۲_ بهنام رحیمی ۳۳_ جمال سید موسوی ۳۴_ صدق ۳۵_ بهرام احمدی ۳۶_ حامد احمدی ۳۷_ مردان ملکی ۳۸_ کیوان زند کریمی ۳۹_ جمشید دهقانی ۴۰_ جهانگیر دهقانی ۴۱_ محمد زاهدی بهمنی ۴۲_ هوشیار محمدی ۴۳_ جمال مولایی ۴۴_یونس آقایان ۴۵_ محمد علی عموری ۴۶_ هاشم شعبانی ۴۷_ هادی راشدی ۴۸_ سید جابر آلبوشو ۴۹_ سید مختار آلبوشوکه ۵۰_ مهرالله ریگی ۵۱_ عبدالوهاب ریگی ۵۲_ سلمان می‌ایی ۵۳_ حمزه ریگی ۵۴_ عبدالرحیم صحرا زهی ۵۵_ حبیب الله ریگی‌نژاد شورکی ۵۶_ جهیندریگی ۵۷_ ایوب بهرام زهی ۵۸_ عبدالخالق وفادار شاه زهی ۵۹_ نوید شجاعی ۶۰_ حامد وکالت ۶۱_ عبدالغنی ۶۲_عبدالغنی زنگی زهی ۶۳_شیر احمد حسین ۶۴_غلامرضا خسروی ۶۵_عبدالرضا قنبری ۶۶_احمد دانش‌پور مقدم ۶۷_محسن دانش‌پور مقدم ۶۸_سعید ۶۹_حمید قاسمی‌پور شال ۷۰_علی زاهد ۷۱_ وحید اصغری ۷۲_ سعید ماسوری ۷۳_افشین بایمانی ۷۴_خالد حردانی ۷۵_علیرضا کرمی خیر آبادی ۷۶_فرهنگ‌پور منصور ۷۷_شهرام‌پور منصور ۷۸_سعید شاه قله ۷۹_غلامحسین کلبی ۸۰_یاسر مجیدی ۸۱_نعیم سلیمانی ۸۲_زینب جلیلیان ۸۳_سعید سنگر ۸۴_جمزه بنی شجاع ۸۵_حسن محمودی در ۸۶_جهانگیر بادوزاده ۸۷_عبدالله ۸۸_محسن باپیری ۸۹_سید طاهر عبدالله‌پور ۹۰_رسول عبدالله‌پور ۹۱_عمر امامی ۹۲_توفیق مرادی ۹۳_ناصر صدقی ۹۴_مسعود حسن پناه ۹۵_ آزاد صادقی ۹۶_اکبر سنجابی ۹۷_ولی درودی ۹۸_زاهد مصطفوی ۹۹_خالد فریدونی ۱۰۰_عمر تقی‌پور ۱۰۱_محمد نطری.

Advertisements
Posted in: اجتماعي