واکنش سخنگوی چماقداران سپاه به احمدی نژاد (در خصوص انتخابات نظام پزشکی)

Posted on 28 فوریه 2013

0


سپاه نسبت به اظهار نظر احمدی نژاد واکنش نشان داد. سخنگوی چماقداران ولی فقیه از کوره در رفت و گفت: اقدام اطلاعات سپاه در خصوص انتخابات نظام پزشکی کاملا قانونی بوده است. در کشوری که خامنه ای خدائی می کند و سخنانش برای چماقدارانش آیه های الله محسوب می شوند، قانون و مرجع قانون شخص سیدعلی می باشد و همه اقدامات مافیای او به اعتباری «قانونی» هستند. سخنگوی سپاه در توجیه دخالتگری اظهار داشت: در پاسخ به استعلام مراجع قانونی صورت پذیرفته است.

*******

واکنش سخنگوی سپاه به اظهارات احمدی نژاد: اقدام اطلاعات سپاه در خصوص انتخابات نظام پزشکی کاملا قانونی بوده است
سردار رمضان شریف مسئول روابط عمومی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در واکنش به برخی اظهار نظرها در زمینه دخالت نهادهای امنیتی و اطلاعاتی سپاه در امر انتخابات نظام پزشکی گفت: اقدام اطلاعات سپاه در روند بررسی صلاحیت ها در انتخابات نظام پزشکی «قانونی» بوده و به درخواست مراجع قانونی صورت پذیرفته است.
سردار رمضان شریف در واکنش به برخی اظهار نظرها پیرامون دخالت سپاه در انتخابات نظام پزشکی تأکید کرد: اقدام اطلاعات سپاه کاملا قانونی بوده و در پاسخ به استعلام مراجع قانونی صورت پذیرفته است.

به گزارش روابط عمومی سپاه، سردار رمضان شریف مسئول روابط عمومی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در واکنش به برخی اظهار نظرها در زمینه دخالت نهادهای امنیتی و اطلاعاتی سپاه در امر انتخابات نظام پزشکی گفت: اقدام اطلاعات سپاه در روند بررسی صلاحیت ها در انتخابات نظام پزشکی «قانونی» بوده و به درخواست مراجع قانونی صورت پذیرفته است.

وی افزود: قرائن و مستندات موجود نشان می دهد مرجع قانونی، قبل از سپاه از دیگر نهادهای امنیتی و اطلاعاتی نیز استعلام کرده است و در خصوص ردّ صلاحیت شدگان پاسخ همه آنها «منفی» بوده است.

سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با بیان اینکه «بهتر بود عزیزان قبل از رسانه ای کردن این قضیه، به امکان بررسی و پیگیری دقیق موضوع از مجاری قانونی و دلائل متقن و محکم ردّ صلاحیت ها می اندیشیدند»، اظهار داشت: حفظ آرامش، وحدت و یکپارچگی در کشور نیازمند عزم ملی و تمکین قانون است و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همواره سعی کرده است از ورود به مسائلی که ممکن است به تشویش و انحراف اذهان و افکار عمومی منجر شود، پرهیز نماید و به وظایف قانونی خود بپردازد.

شریف در پایان تأکید کرد: بدیهی است عدم اقدام سپاه در پاسخ به استعلام مراجع قانونی در زمینه انتخابات نظام پزشکی، یک کار خلاف قانون محسوب می شد.

احمدی نژاد چه گفته بود؟

احمدی نژاد گفته بود : من فکر می‌کنم همه چیز در کشور باید بر اساس قانون باشد و اگر بخواهند از قانون عبور کنند کارشان اعتبار ندارد.

احمدی‌نژاد گفته بود : اگر نهادها و دستگاه‌هایی هم بخواهند دخالت کنند در مسائل قانونی و فراقانونی عمل کنند، آن هم اعتباری ندارد.

وی افزود: نظام پزشکی بالاخره یک قانون دارد و قانون هم کاملا مشخص است و باید از یکی دو نهاد درباره افراد استعلام بکنند.

وی افزود: « این نهاد یک نهاد صنفی است و متعلق به جامعه درمانی کشور است و نباید نهادهایی که در آن مسئول نیستند در آن دخالت کنند به خصوص نهادهای امنیتی، اطلاعاتی سپاه و اطلاعاتی غیر سپاه. این نهاد یک نهاد پزشکی است و باید مال خودشان باشد و به جامعه خدمت کنند».

وی افزود: من منتظرم گزارش این مسئله برای من بیاید.

برگرفته از ایران گلوبال

Advertisements
Posted in: اجتماعي