Browsing All Posts published on »ژانویه, 2015«

چهار تا آدم عوضی

ژانویه 31, 2015

0

بهمن ماه هفته اول را پشت سر می گذارد و به روز «امام آمد» می رسد؛ روزی که قرار بود سرآغاز آبادی وآزادی ایران باشد. پول نفت بر سر سفره ها برود و حتی مارکسیست ها آزادانه سخن بگویند. «شیطان بزرگ» از اریکه فروافتد، پرچم ظفر نمون اسلام بر فراز کاخ های سرخ و سفید […]